Investīcijas produkcijas iepakošanā un ūdenssaimniecībā

 

AS "Jaunpils pienotava" ar Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020.gadam pasākuma "Ieguldījumi materiālajos aktīvos" apakšpasākuma "Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē" atbalstu ir realizējusi līdzfinansēto projektu Nr. 22-00-A00402-000010 “Investīcijas produkcijas iepakošanā un ūdenssaimniecībā”.
 
 

 

 "Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē"
Hipersaite: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

Hosted by Serveris.lv

Powered by Constructor Free